مسابقه عکاسی باموضوع ترم های کرونایی

  • ۱۴:۲۹

بارگزاری و ارسال تصویر: https://b2n.ir/b55413

 

https://t.me/bir_psy

http://instagram.com/bir_psy

  • ۶۴۹

سلسله کارگاه های آموزشی از انتخاب تا ازدواج(2)

  • ۱۶:۱۴

 

ثبت نام:  https://b2n.ir/j88280
زمان: پنجشنبه 9 اردیبهشت ماه، ساعت 21 الی 23
آدرس برگزاری (نرم افزار adobe connect):            http://vc.iaubir.ac.ir/training1
#رایگان

توجه: توضیحات مربوط به دریافت گواهی در پایان کارگاه داده خواهد شد.

 

Designed By Erfan Powered by Bayan