فراخوان عضویت انجمن علمی روانشناسی

  • ۱۶:۴۳

 

⭕️ انجمن علمی روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیرجند برگزار می کند :

 

📢 مراسم فراخوان عضویت انجمن علمی روانشناسی برای تمامی مقاطع و ورودی ها 📢

 

⚜️ با حضور :  
جناب آقای علیرضا هادیان گل | دبیر انجمن علمی روانشناسی
جناب آقای دکتر حمید بهلولی | رئیس باشگاه پژوهشگران جوان 
جناب آقای دکتر قاسم آهی | مدیرگروه روانشناسی

 

🔴 همراه با توضیح و بررسی نحوه ی انجام فرآیند عضوگیری 

 

🔸 زمان :
پنجشنبه ۲۲ مهرماه ۱۴۰۰ | ساعت ٢٠ 

 

🔹 آدرس برگزاری : (نرم افزار adobe connect) 

https://vc.iaubir.ac.ir/training1


#جلسه #فراخوان_عضویت
#انجمن_علمی_روانشناسی_دانشگاه_آزاد_بیرجند

 

✍🏻انجمن علمی روانشناسی | باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان | معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیرجند

 

 www.bir-psy.ir
 https://t.me/bir_psy

Designed By Erfan Powered by Bayan