سلسله کارگاه های آموزشی از انتخاب تا ازدواج(2)

  • ۱۶:۱۴

 

ثبت نام:  https://b2n.ir/j88280
زمان: پنجشنبه 9 اردیبهشت ماه، ساعت 21 الی 23
آدرس برگزاری (نرم افزار adobe connect):            http://vc.iaubir.ac.ir/training1
#رایگان

توجه: توضیحات مربوط به دریافت گواهی در پایان کارگاه داده خواهد شد.

 

سلسله کارگاه‌های آموزشی سیمای انسان کامل از دیدگاه اسلام

  • ۰۹:۴۱

استاد کاهنی

سلسله کارگاه های آموزشی از انتخاب تا ازدواج

  • ۰۸:۳۴

سلسله کارگاه های مجازی انجمن علمی روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی بیرجند (2)

  • ۱۳:۲۴

سلسله کارگاه های مجازی انجمن علمی روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی بیرجند (1)

  • ۱۳:۲۲

Designed By Erfan Powered by Bayan