ارتباط با دبیر انجمن

 

جهت ارتباط با علیرضا هادیان گل ، دبیر انجمن علمی روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی بیرجند ، با ایمیل زیر مکاتبه کنید :

                                                                                                                     alirezahadian006@gmail.com

 

Designed By Erfan Powered by Bayan